shrimp start


  • Usuwa chlor i chloraminę
  • Detoksykuje amoniak, azotyny i azotany
  • Detoksykuje metale ciężkie znajdujące się w wodzie z kranu
Prezentacja:

Aquavitro® shrimp start T to kompletny uzdatniacz do akwarium ze słodkowodnymi krewetkami. Shrimp start T usuwa chlor, chloraminę i amoniak. Przekształca amoniak w bezpieczną, nietoksyczną formę, którą łatwo usuwa biofiltr zbiornika. Shrimp start T może być używany podczas dojrzewania zbiornika, aby złagodzić toksyczność amoniaku / azotanów i umożliwić ich skuteczniejsze usuwanie przez biofiltr. Detoksykuje także metale ciężkie znajdujące się w wodzie z kranu. Shrimp start T nie ma kwaśnego odczynu i nie wpływa na pH. Używaj go przy starcie akwarium i przy każdorazowej podmianie wody.

Zalecenia:

Użyj 5 ml (1 łyżeczka) na każde 20 L nowej wody. Może być dodany bezpośrednio do akwarium, ale lepiej jeśli najpierw zostanie dodany do nowej wody. Jeśli dodasz bezpośrednio do akwarium, zastosuj podstawową dawkę 5 ml na objętość akwarium. Zapach siarki jest normalny. W przypadku wyjątkowo wysokich stężeń chloraminy można bezpiecznie stosować podwójną dawkę. Aby odtruć azotyny w sytuacjach awaryjnych, można zastosować pięciokrotność normalnej dawki. Jeśli temperatura wynosi> 30 ° C, a poziom chloru lub amoniaku jest niski, należy użyć połowy dawki.