Filtracja


biogen

biogen™ to biopolimer oparty na węglu (PLA), przeznaczony do redukowania azotanów i fosforanów w akwarium morskim. więcej informacji

phosfiltrum

phosfiltrum™ to specjalnie opracowany, granulowany tlenek żelaza (GFO) o dużej gęstości. więcej informacji

purfiltrum

purfiltrum™ jest to unikalny makroporowy syntetyczny polimer, który usuwa zanieczyszczenia organiczne, rozpuszczalne i nierozpuszczalne z wody od 5 do 10 razy szybciej od produktów konkurencyjnych.więcej informacji